Žádost o pronájem pozemků zaslána

Během září jsme záměr ContaYneru Olomouc podrobně projednali s náměstky primátora, kteří byli radou města pověřeni jednat s námi o nalezení vhodné lokality: Markétou Záleskou, která má na starosti kulturu, Matoušem Pelikánem, který je zodpovědný za majetkoprávní záležitosti a Martinem Majorem, který se v radě města stará o investice. Vhodná lokalita je pro úspěšnost projektu klíčová, proto jsme pozvali k diskusi o jejím výběru i Vás všechny, občany Olomouce i odbornou veřejnost z oblasti kultury a kulturně-kreativního průmyslu. Na základě těchto diskusí a průzkumů se náš výběr zúžil a projasnil. Přesto však chceme paralelně připravovat projekt v několika lokalitách, abychom zvýšili pravděpodobnost, že v jedné z nich doputujeme až do cíle.

Proces schvalování pronájmu městem je složitá administrativní operace. Odstartovali jsme ho formálně tím, že jsme 4. října podali oficiální žádost o pronájem pozemků na majetkoprávní odbor Magistrátu města Olomouce. Konkrétně nám jde o lokalitu “u letadla” a část pozemků bývalého autobusového nádraží při Tř. Svobody. Opatření, přijatá vládou v souvislosti s koronavirovou epidemií, komplikují i fungování úřadů a současná situace  proto není vůbec příznivá pro urychlený průběh komplikovaných schvalovacích procesů. Přesto věříme, že se i o přes tyto okolnosti náš projekt v nejbližších týdnech posune opět o několik kroků vpřed. O každém pokroku Vás budeme samozřejmě neprodleně informovat.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

ContaYner na tržnici?

Váš názor je pro nás důležitý. Podílejte se s námi na podobě Contayneru Olomouc.