Jak jsme daleko?

V nejbližších týdnech nás čeká řada důležitých kroků při přípravě projektu ContaYner Olomouc. Pracujeme na studii prostorového řešení ContaYneru, finalizujeme seznam aktivit, zahrnutých do projektu i jeho byznys plán. Klíčový význam mávýběr nejvhodnější lokality pro umístění projektu, proto nás čeká několik jednání se statutárním městem Olomouc. Rada města zřizuje jako své poradní orgány  řadu odborných komisí, v nejbližších týdnech chceme projekt představit hned na dvou těchto komisích: kulturní komisi a komisi pro architekturu. Kulturní komisi chceme představit význam ContaYneru v dotvoření kulturní infrastruktury města, šíři aktivit, které lze v něm realizovat i význam projektu pro rozvoj kulturního a kreativního průmyslu. Komisi pro architekturu představíme unikátní koncept ContaYneru ve stylu pop-up architecture, jeho estetické řešení a potenciál stát se ikonickou stavbou s vyrazovými prostředky kvalitní soudobé architektury. Nezapomeneme ani na ekologické a technologicky progresivní aspekty projektu. Poté nás čeká jednání s náměstky primátora, kteří byli radou města určeni k vedení jednání o vytipování vhodné lokality s námi: Markétou Záleskou, Matějem Pelikánem a Martinem Majorem. Držte nám na těchto jednáních palce, věříme, že se posuneme o další další důležité milníky na cestě  vpřed.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

ContaYner na tržnici?

Váš názor je pro nás důležitý. Podílejte se s námi na podobě Contayneru Olomouc.