Jak jsme daleko?

V nejbližších týdnech nás čeká řada důležitých kroků při přípravě projektu ContaYner Olomouc. Pracujeme na studii prostorového řešení ContaYneru, finalizujeme seznam aktivit, zahrnutých do projektu i jeho byznys plán. Klíčový význam mávýběr nejvhodnější lokality pro umístění projektu, proto nás čeká několik jednání se statutárním městem Olomouc. Rada města zřizuje jako své poradní orgány  řadu odborných komisí, v nejbližších týdnech chceme projekt představit hned na dvou těchto komisích: kulturní komisi a komisi pro architekturu. Kulturní komisi chceme představit význam ContaYneru v dotvoření kulturní infrastruktury města, šíři aktivit, které lze v něm realizovat i význam projektu pro rozvoj kulturního a kreativního průmyslu. Komisi pro architekturu představíme unikátní koncept ContaYneru ve stylu pop-up architecture, jeho estetické řešení a potenciál stát se ikonickou stavbou s vyrazovými prostředky kvalitní soudobé architektury. Nezapomeneme ani na ekologické a technologicky progresivní aspekty projektu. Poté nás čeká jednání s náměstky primátora, kteří byli radou města určeni k vedení jednání o vytipování vhodné lokality s námi: Markétou Záleskou, Matějem Pelikánem a Martinem Majorem. Držte nám na těchto jednáních palce, věříme, že se posuneme o další další důležité milníky na cestě  vpřed.

 

Pomozte nám vybrat lokalitu pro ContaYner!

Váš názor je pro nás důležitý. Podílejte se na podobě Contayneru Olomouc třeba tím, že nám řeknete, kde byste ho chtěli.