fresh & hot

Ještě než se plně odevzdáme roku 2021, pojďme si připomenout sérii předvánočních jednání s Magistrátem města Olomouce a naši snahu o posunutí našeho projektu #contaynerolomouc

Majetkoprávní odbor zahájil složité administrativní kolečko projednání našich žádostí o pozemky pro realizaci projektu. Než se dostanou naše žádosti na stůl Rady města Olomouce, posoudí je řada odborů magistrátu a různé dotčené orgány, které k nim zaujmou stanovisko.

Chceme, aby z naší strany byly všechny podklady v pořádku a proto se snažíme promptně reagovat na žádosti o doplnění nejrůznějších informací, které po nás úředníci požadují.

Věříme, že se žádosti dočkají projednání v městské radě už v nejbližších měsících.

Velmi přínosné bylo předvánoční jednání s vedoucí útvaru hlavního architekta Ing. arch. Janou Křenkovou, jejíž pracoviště bude náš záměr posuzovat z hlediska urbanistického.

Snažili jsme se odpovědět na všechny otázky, které se týkají urbanistického řešení projektu. Paní architektka nás zároveň seznámila s předběžnou podobou studie řešení území tržnice v Olomouci, jedné z lokalit, které zvažujeme pro umístění ContaYneru.

V tomto měsíci budeme mít možnost studii oponovat z podnikatelského pohledu tak, aby území bylo nejen urbanisticky kvalitní, nýbrž i funkční a ekonomicky udržitelné.

Je toho moc, ale makáme na lepší a modernější Olomouci. Držte nám palce!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.