ContaYner v Olomouci

10. srpna letošního roku jsme záměr ContaYneru Olomouc poprvé oficiálně odprezentovali radním města Olomouce. Od města nežádáme finanční podporu této investice, jde o soukromý záměr, přesto existuje řada důvodů, proč se samosprávou komunikujeme.

Projekt vzniku kreativního centra je v souladu se strategickým plánem a programovým prohlášením městské rady. ContaYner šetří městský rozpočet,  naplňuje totiž vize politiků prostřednictvím soukromých zdrojů. Zároveň může být významným impulzem k rozvoji města, navíc významně rozšiřuje městskou kulturní infrastrukturu.

S městskou radou však chceme zároveň spolupracovat při nalezení vhodné lokality pro ContaYner tak, aby harmonicky zapadl do organismu města. Jednou z variant je také využití pozemků poblíž centra města, které město vlastní.

Duchovní otec ContaYneru Jaromír Zavřel proto radním odprezentoval dosavadní kroky při přípravě projektu, vznik jeho ideje a obsah celého konceptu. Vysvětlil význam odvětví kreativního průmyslu a potenciál Olomouce stát se jeho centrem, což podložil i výstupy výzkumu Univerzity Palackého.  Shrnul dosavadní komunikaci ze zástupci kreativních odvětví v Olomouci, představil šíři aktivit, které by ContaYner mohl zahrnovat i unikátní technické a architektonické  řešení stavby a jeho ekologický charakter. Zároveň radní seznámil s výsledky rozsáhlého výzkumu poptávky po uvažovaných aktivitách, do kterého se již zapojilo několik stovek Olomoučanů. Na závěr představil radním prvotní studii zakomponování ContaYneru do jedné z uvažovaných lokalit.

Městská rada vzala prezentaci na vědomí a pověřila náměstky primátora Markétu Záleskou, Matouše Pelikána a Martina Majora jednáními o nalezení vhodné lokality pro projekt. Těšíme se na další spolupráci s Radou města Olomouce.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.