Inspirovat se, Setkávat se, Tvořit, Pracovat v Olomouci

V

"VIZE"

Tvořivost je zdrojem všeho nového. Urychluje vývoj společnosti. Ovlivňuje životní prostředí i životní styl. Přináší krásu, zážitky, kulturu i zábavu. Vnáší do života smysl a naplnění.

Tvořivost je základem úspěchu jednotlivce i bohatství komunity. Tvořivost rozvíjí talent, umožňuje mu růst. Tvořivost potřebuje zázemí, špičkovou kreativní infrastrukturu.

ContaYner Olomouc přinese zázemí pro kreativní činnost a kulturní aktivity. Bude místem pro tvorbu, spolupráci a vzájemnou inspiraci. Místem pro seberealizaci generací X, Y a Z. Místem zážitků pro všechny smysly. Prostorem pro nejnovější světové trendy i lokální originalitu. Olomouc se stane kreativní metropolí středoevropského významu.

Kreativita je hybnou silou inovací.  Nestačí už být jen technicky na špici. O úspěchu rozhoduje „něco navíc“. Přidaná hodnota talentu, invence.  Uživatelská přívětivost.

Nejhodnotnější kapitálem současnosti je duševní vlastnictví. Firmy hledají talenty s největším kreativním potenciálem. Chtějí využít jejich schopnosti a know-how. Nabízet zákazníkům co nejinovativnější produkty.  Kulturní a kreativní průmysl (KKP) je podhoubím využití lidské tvořivosti ve všech ostatních oblastech výroby.  Stává se rozhodujícím faktorem ekonomického růstu, konkurenceschopnosti ekonomiky a zaměstnanosti.

Kvalitu života lidé nespatřují jen v materiálním standardu, množství věcí. Chtějí kvalitně trávit  čas, obohatit se novými zážitky. Vzrůstá význam cestovního ruchu a průmyslu volného času.

KKP = hudební průmysl, audiovizuální média (televize, rozhlas i tzv. nová média), filmový a video průmysl, oblast počítačových her a softwaru, publikační a vydavatelská činnost.

KKP = reklama, design, architektura a urbanismus.

K

„KULTURA
&
KREATIVITA
&
KREATIVNÍ PRŮMYSL“

Proč Olomouc?

Proč ContaYner?

CONTENT = obsah

CONTAINER = modularita, flexibilita, PopUp

GENERATION Y = mileniálové

ContaYner Olomouc lze naplnit nepřeberným bohatstvím kulturních a kreativních aktivit.

ContaYner Olomouc bude postaven z kontejnerových jednotek různé velikosti. ContaYner = „PopUp architecture“, dočasná architektura, velká stavebnice, modulární a flexibilní komplex. Půjde jej průběžně přizpůsobovat podle aktuálních potřeb. Nezatíží trvale svou lokalitu. Až se přežije, jde jej prostě odvézt. Bude maximálně ekologický, energeticky hospodárný. Bude pracovat se solárními panely, dešťovou vodou. Bude recyklovat, kompostovat organický odpad. Bude plný zeleně, mít kvalitní mikroklima. A bude moderní a krásný, s použitím nejlepších soudobých architektonických výrazových prostředků.

ContaYner Olomouc chce vytvořit generačně stylové prostředí pro mileniály a nejen pro ně. Spolu s částí generace X a generacemi Z a Alfa představují mileniálové tvořivé jedince, kteří v práci i volném čase využívají jako základního prostředku informační a komunikační technologie. Generace Y si podmaňuje současný svět a vtiskuje mu své preference, hodnoty a životní styl. ContaYner Olomouc bude symbolem i centrem tohoto procesu.

A

"AKTIVITY"

Každý kontejner (i ContaYner Olomouc) je potřeba naplnit obsahem. Obsahem našeho ContaYneru budou nejrůznější kreativní aktity a špičkové zázemí pro ně. Zázemí pro talenty všeho druhu a zážitky pro všechny smysly. Pro kreativní jednotlivce a skupiny z generací X,Y, Z chystáme např.:

I

"INSPIRACE"

Inspirace patří ke kreativitě. Život na síti a mobilita umožňují se navzájem inspirovat příklady nejlepší praxe po celém světě. I my se chceme inspirovat např. projekty z různých světových metropolí, které reprezentují podobný způsob myšlení a přístupy. A přidat k nim originální nápady a unikátní know-how. Přinášíme několik příkladů projektů, které jsoupro nás vzorem, i když můžou mít v detailech jiné zaměření a charakter.

Berlín

Los Angeles

Paříž

Toronto

Hong Kong

Londýn

GENERACE

X

Generace X aneb  Husákovy děti  

(70-80 léta). Hráli si venku na indiány a vyrůstali ještě ve světě bez internetu a mobilů. Poznali je až v dospělosti.  Pracovní uplatnění a kariéra jsou pro ně klíčové, občas i na úkor rodinného života a mezilidských vztahů. Rádi komunikují tváří v tvář a osobně. S internetem a mobilem to někteří umí skvěle, ale pořád nejraději sáhnou po tradiční knize. Dnes této generaci patří svět, řídí ekonomiku i svět politiky.

Y

Generace Y aneb mileniálové

Zažili pubertu a dospívání kolem magického roku 2000, v dobách začátku internetu a mobilní komunikace.  Hledají vyvážený poměr mezi prací a rodinou a preferují mezilidské vztahy. Jsou otevření novým myšlenkám a novému životního stylu, vyznávají společenskou odpovědnost, trvale udržitelný rozvoj,  ekologii. Začínají si v tomto duchu podmaňovat svět. 

Z

Generace Z

Digitální generace. Žije online a v režimu „multitaskingu“. Okamžitě navzájem sdílí  informace a ideje. ICT plně používá i v práci. Rodinnému životu a hodnotám přizpůsobuje i nové pracovní formy (home-work, co-work, networking, freelancers). Preferuje zážitky a softwarové aplikace používá i při nákupech, sociálním sdružování a kulturním vyžití. Jejich děti (generace Alfa) už poznávají tablety a mobily zároveň s mateřským mlékem. Patří jim budoucnost. 

Blog

COVID je brzda

V únoru 2021 uběhl přesně rok, kdy jsme se zástupci města Olomouce začali projednávat koncepci našeho Kulturně kreativního centra contaYner Olomouc. Bohužel pandemická opatření zabrzdila nejen naše životy, ale i...

Přečíst

KONTEJNERY S PŘÍBĚHEM

aneb podpořte s námi olomouckou kulturní a kreativní scénu.  Ve spolupráci s partnery chceme investovat do technické infrastruktury pro zabezpečení akcí. Vyprojektujeme a zrealizujeme výrobu dvou kusů mobilních kontejnerů, z...

Přečíst

Podporují nás

Přemek Forejt

šéfkuchař, gastronom, moderátor

Tradiční kuchyně znamená postupovat podle staletími ověřených receptů. Povýšit kuchařství na umění však znamená zapojit kreativitu. To vyžaduje fantazii, odvahu i talent. Každé takové jídlo je originál a nese typický „rukopis“ a podpis svého tvůrce. Jídlo jako kreativní výtvor se proto může inspirovat i u výtvarného umění, v naší restauraci máme v menu dokonce i pokrm inspirovaný obrazy Jacksona Pollocka, tedy jakýsi abstraktní expresionismus v kuchyni. Jsem rád, že si mohu v kuchyni plnit své sny a tvořit. Právě využití kreativního potenciálu umožňuje vytvořit produkt, který může konkurovat tomu nejlepšímu u nás i ve světě. Proto podporuji vznik Kreativního centra v Olomouci jako cestu, jak co nejlépe využít potenciál mladé generace, který v univerzitní Olomouci dosud spíše dřímá a zaslouží si naplno probudit, roztáhnout křídla a dát o sobě vědět doma i ve světě.

Jaroslav Miller

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Synergie mezi akademickou sférou a kreativním průmyslem je přirozená. Kvalitní vzdělání má člověka nikoliv svazovat, nýbrž v něm kultivovat vědomí společenské zodpovědnosti a rozvíjet talent a tvořivou energii. Univerzitní metropole bývají přirozeně i metropolemi kulturních a kreativních průmyslů, koncentrace mladých talentovaných lidí k tomu vytváří ideální podhoubí. Olomouc je právě takovým městem s vysokým kreativním potenciálem, potvrdily to i i výstupy výzkumů Univerzity Palackého. Každý potenciál však vyžaduje impulsy ke svému rozvinutí, nic se neděje jen tak. Rád proto podporuji dynamické projekty, které mají šanci zčeřit občas až příliš stojaté vody a překonat bariéry stereotypů a rutiny.

Danuše Siering

vydavatelka magazínu N&N Praha/Berlin

Jak by vypadalo město bez umělců? Pár funkčních naskládaných betonů, aby prázdné duše měly kam složit hlavu. Jsem přesvědšena, že kreativci a umělci budou právě nyní zapotřebí více než kdykoliv jindy.  Aby s filozofy, vizionáři a osvícenými lidmi pootevřeli brány tam, kam nás politici, virologové a ekonomové nedostanou. Jak žít důstojně a šťastně i po koroně.

Petr Větrovský

promotér, majitel agentury VDN promo

Kreativa je nejcennější vlastnost téměř v každém odvětví, ať už jde o sport, kulturu, umění atd. I s ohledeme na budoucnost bude krativita základním kamenem všeho i proto tento krativní projekt podporuji

Petr Bilík

prorektor Univerzity Palackého v Olomouci

Olomouc je místo, které je pro kulturní vyžití všeho druhu přímo předurčeno. Dlouho tady ale chybí segment, který by nabízel pestřejší aktivity spojené se současnými městskými trendy, spojoval zábavu s vlastní kreativitou, mísil všemožné lifestylové linie. Jsem rád, že se projektem ContaYner otevírá diskuze o takovémto typu prostoru a služeb, a držím palce, aby se celý koncept podařilo domyslet tak, aby zapadal do přirozené struktury města, byl přijat komunitou a oživil zdejší dění.

Radek Špicar

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Česká republika je tradiční průmyslovou zemí, umíme vyrábět kvalitní, spolehlivé a technicky vyspělé výrobky. To dnes ale pro pozici na špici a trvalou konkurenceschopnost nestačí. Úspěšnost stále více vyžaduje schopnost předcházet si individuální vkus zákazníka. Krása, originalita, atraktivita, emoční náboj, uživatelská přívětivost, soulad s životním stylem jsou přitom vlastnosti, které lze těžko uchopit slovy, technickými pojmy. Nelze je jen okopírovat od úspěšných, jejich zdrojem je kreativita, jedinečnost talentu a jejich soustavný rozvoj. O úspěchu české ekonomiky v mezinárodní konkurenci a našem místě ve světové ekonomice rozhodne spolupráce výrobní sféry s kulturním a kreativním průmyslem a využití jeho potenciálu. Proto musíme podporovat rozvoj infrastruktury pro KKP jako místa tvůrčí činnosti, nápadů, rozvoje talentu a propojování tvořivého a výrobního světa. Jen tak se nám podaří kreativitu skutečně kapitalizovat a proměnit ji ve zdroj bohatství české společnosti.

Ivana Šedivá

Board Member @Artinii | CMO ex-McDonald’s | Mentor | Advisor | Speaker

Ve věku umělé inteligence je životně důležité podporovat kreativitu. Bez kreativity se neobejdou technologie, vědy, vzdělávání, obchod ani umění. Doba nám dává možnost stát se světovými, a přitom těžit z unikátních regionálních hodnot. Ty se nedají snadno okopírovat, stejně jako místní kultura a vztahy. Digitální svět umožňuje snadné sdílení, ale nic nenahradí fyzický lidský kontakt. Při osobním setkávání se lidé vzájemně inspirují a obohacují daleko více než přes obrazovku nebo telefon. Královské město Olomouc může propojit svou historii s budoucností právě vytvořením inspirujícího zázemí. Konkurenční výhodou budoucnosti totiž bude mimo jiné neustálý příliv mezioborové a mezigenerační inspirace. Pokud se propojí s podporou klíčových lidských hodnot, je tu velký příslib do budoucnosti.

Máte zájem o spolupráci s projektem ContaYner Olomouc?

Jste umělec/kreativec a chcete využít kapacity ContaYneru pro své performance či jako zázemí pro uměleckou či kreativní činnost? Zastupujete firmu, který by s ContaYnerem Olomouc chtěla navázat obchodní či marketingovou spolupráci? Dejte nám o sobě vědět prostřednictvím registrace a my se s Vámi obratem spojíme a prodiskutujeme možnosti spolupráce